Jesteś w dziale Terapia zajęciowa:

Zadzwoń:

+48 518 580 200

Centrum Opieki ActivSenior

Kompleksowa, całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami

Informacje, przyjmowanie zgłoszeń

Dni robocze: Pon. - Pt. 9:00 - 16:00

Zapraszamy do naszego Centrum:

Gdańsk, Malczewskiego 133

Centrum Opieki ActivSenior  |  Kompleksowa, całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami

Zobacz również:

Opieka okresowa

Dokumenty i informacje

Rehabilitacja i masaż

Opieka stała

Terapia zajęciowa

Aktywizacja seniorów poprzez metody terapeutyczne

 

Terapia zajęciowa to nieodłączny element kompleksowego wsparcia Seniorów, zaraz obok opieki medycznej i rehabilitacji. Terapia bardzo wspomaga aktywizację i ułatwia współpracę we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania Seniora w czasie pobytu w Centrum Opieki ActivSenior s.c. Zależy nam na tym, aby nasi Podopieczni, mimo przeszkód w codziennym funkcjonowaniu mogli aktywnie i ciekawie spędzać czas.

 

 

Nasi Podopieczni mają do wyboru kilka metod terapeutycznych.

Choreoterapia / terapia przez taniec

 

Metoda terapii przez taniec jest bardzo lubiana przez seniorów.

 

Na tego typu zajęciach inicjujemy różne formy:

 

 aerobik

 taniec w parach

 taniec indywidualny

 taniec z balonami lub innymi rekwizytami

 

Choreoterapia zwiększa świadomość własnego ciała, możliwość rozładowania emocji, a także pobudza aktywizację. Przyczynia się też do większego poczucia szczęścia, a dawno niesłyszana muzyka przywołuje dawne wspomnienia.

Biblioterapia / aktywne czytanie literatury

 

Terapia polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych pod kątem potrzeb uczestników zajęć książek i późniejszym omówieniu danego fragmentu. Biblioterapia jest formą terapeutycznego wsparcia.

 

Wykorzystywanie jej wartości:

 

 zmniejsza stres

 pomaga uzyskać wsparcie psychiczne

 pomaga eliminować poczucie osamotnienia czy wykluczenia

Muzykoterapia / leczenie muzyką

 

Można ją traktować jako formę arteterapii.

 

Muzyki możemy:

 

 słuchać - muzykoterapia bierna

 sami ją tworzyć: grać, śpiewać - muzykoterapia czynna

 

Służy ona poprawie nastroju i działa motywująco na Seniorów.

 

Muzykoterapia przyjmowana jest zawsze z dużym entuzjazmem oraz zaangażowaniem, nawet przez Podopiecznych ze znacznymi zaburzeniami funkcji poznawczych.

Socjoterapia / społeczne aktywności

 

Ten rodzaj terapii pomaga korygować zachowania i zaburzenia emocjonalne. Celem socjoterapii jest niedopuszczenie do wyizolowania osoby chorej czy niepełnosprawnej.

 

Terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz wspólne zajęcia, ma na celu rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych danej osoby oraz poprawę samopoczucia poprzez zmniejszenie napięcia emocjonalnego.

 

Do form socjoterapii możemy zaliczyć:

 

 terapię ruchem

 ludoterapię (wspólne gry i zabawy)

 treningi komunikacji

 

Wspólne gry i zabawy stanowią bardzo lubiany przez naszych Podopiecznych sposób spędzania wspólnego czasu.

Ergoterapia / leczenie pracą

 

Dla osób aktywnych zawodowo ten termin wydaje się nieco przerysowany, ale w przypadku osób starszych leczenie pracą (czyli właśnie ergoterapia) poprzez dobór odpowiednich zadań może wpływać usprawniająco na Seniora.

 

Odpowiednio zaplanowane zajęcia stymulują różne odcinki ciała, zwiększają zakres ruchów w stawach i siłę mięśniową i poprawiają koordynację ruchów. Przyczynia się do zwiększenia sprawności manualnej, uczy konkretnych umiejętności i daje poczucie sprawstwa. W ergoterapii można wykorzystać praktycznie każdy rodzaj pracy.

 

Najpopularniejszy z nich to trening czynności życia codziennego czyli:

 

 samoobsługa

 prace kuchenne

 czynności porządkowe

 trening pamięci

Arteterapia / rozwój artystyczny

 

Terapia ta polega na wykorzystaniu w celach leczniczych każdego rodzaju sztuki. Dzięki niej możemy wpłynąć na zwiększenie zdolności poznawczych, usprawnienie zdolności emocjonalno – społecznych, uzewnętrznienie własnych przeżyć i doznań, relaksację (odreagowanie napięć) oraz poprawę możliwości ruchowych.

 

Techniki arteterapii pozwalają odreagować stres, powodują większą otwartość na otoczenie oraz pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.

 

Do technik arteterapii zaliczamy m.in.:

 

 rysunek

 malarstwo

 zdobnictwo

 dekoratorstwo (daje możliwość wykorzystania prac)

 

Prace naszych Podopiecznych są eksponowane na terenie Centrum Opieki ActivSenior s.c.

Zadzwoń:

+48 518 580 200

Terapia zajęciowa

Rehabilitacja

Opieka okresowa

Opieka stała

ActivSenior

Informacje, przyjmowanie zgłoszeń

Dni robocze: Pon. - Pt. 9:00 - 16:00

Zapraszamy do naszego Centrum:

Gdańsk, Malczewskiego 133

CENTRUM OPIEKI ACTIVSENIOR BOGNA KOZŁOWSKA z siedzibą w Gdańsku, ul. Malczewskiego 133, 80-107 Gdańsk, NIP: 8751026553, REGON: 384303987.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Sprawdź również Regulamin Centrum >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl